Pierwsza Komunia Święta
22 kwietnia 2017

Ks. Dariusz Paweł Węgrzyn

Od najmłodszych lat był mocno związany z parafią. W 1996 roku po przyjęciu I-szej Komunii Świętej został ministrantem i bardzo aktywnie włączał się w życie naszej parafii. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy oraz Liceum Profilowanego w Morawicy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 5 marca 2011 roku w Bazylice katedralnej w Kielcach z rąk ks. biskupa Kazimierza Ryczana przyjął święcenia diakonatu. 16 maja 2012 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obronił pracę magisterską pt. „Kościół jako 'communio’ w teologii Josepha Ratzingera na podstawie publikacji w języku polskim” i tym samym uzyskał tytuł magistra teologii. 26 maja 2012 roku w Bazylice katedralnej w Kielcach z rąk ks. biskupa Kazimierza Ryczana przyjął święcenia prezbiteratu. Dzień później – 27 maja 2012 roku odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w naszym budującym się kościele. Od 30 czerwca 2012 roku jest wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie.