Budowa kościoła
24 kwietnia 2017
Ministranci
24 kwietnia 2017

Kalendarium wydarzeń

ROK 1995

24.06.1995 r.
Na mocy dekretu ks. biskupa Kazimierza Ryczana, Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, powołano do istnienia Ośrodek Duszpasterski w Bilczy. Rektorem Ośrodka został ks. Marek Mrugała.

23.07.1995 r.
Została odprawiona pierwsza Msza św. przy budynku Spółdzielni Produkcyjnej w Bilczy.

05.10.1995 r.
Erygowano Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Kazimierza w Bilczy.

22.10.1995 r.
Ks. biskup Kazimierz Ryczan dokonał poświęcenia Krzyża Misyjnego oraz placu pod budowę kościoła. Mianowanie ks. Marka Mrugały pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii.

Listopad 1995 r.
Zalano betonem fundamenty pod filary kaplicy.

 

ROK 1996

18.03.1996 r.
Rozpoczęcie budowy tymczasowej kaplicy.

26.05.1996 r.
Pierwsze Msze św. odprawione w nowej kaplicy. Uroczystość I-Komunii Świętej.

01.06.1996 r.
Ks. biskup Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia tymczasowej kaplicy.

 

ROK 1997

07.10.1997 r.
Rozpoczęcie budowy plebanii.

 

ROK 1998

19.04.1998 r.
Poświęcenie fundamentów budynku plebanii.

Listopad 1998 r.
Budowa plebanii (stan surowy, pokrycie dachu)

 

ROK 1999

01.10.1999 r.
Rozpoczęcie kopania fundamentów pod przyszły kościół.

29.09.1999 r.
Pierwsza Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Marian Florczyk. Poświęcenie cmentarza i drogi prowadzącej do niego.

27-28.10.1999 r.
Zalano betonem fundamentów przyszłego kościoła.

 

ROK JUBILEUSZOWY 2000

15-22.10.2000 r.
Pierwsze Misje Parafialne, które wygłosił ks. dr Andrzej Kaszycki.

Rok 2000
Wykonanie „stanu zerowego” przyszłego kościoła.

 

ROK 2001

Rozpoczęto murowanie ścian kościoła.

 

ROK 2003

20.12.2003 r.
Oddano do użytku nową plebanię.

 

ROK 2005

04.06.2005 r.
Ks. biskup Kazimierz Ryczan wmurował kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich w 1997 r.

 

25.06.2005 r.
Do parafii został posłany pierwszy wikariusz – ks. mgr Jacek Malewski.

 

ROK 2007

Zakończono budowę ścian przyszłego kościoła.

 

ROK 2008

26.06.2008 r.
Zmiana księży wikariuszy – po 3 latach ks. Jacek Malewski został mianowany wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Kielcach. Do Bilczy został posłany ks. mgr Michał Haśnik.

25-30.07.2008 r.
Drugie Misje Parafialne, które wygłosił ks. dr Wiesław Orawiecki SDS, salwatorianin.

31.07.-01.08.2008 r.
Peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Rok 2008
Wykonanie więźby dachowej.

 

ROK 2009

30.05.2009 r.
Druga Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. biskup Kazimierz Gurda.

30.11.2009 r.
Zakończono pokrywanie dachu przyszłego kościoła dachówką.

Rok 2009
Otynkowano wieżę oraz górną część kościoła, zamontowano okna.

 

ROK 2010

24.10.2010 r.
Obchody Jubileuszu 15-lecia istnienia Parafii. Ks. biskup Kazimierz Ryczan odprawił pierwszą Mszę św. w budującym się kościele i dokonał poświęcenia dachu.

Rok 2010
Wykonano instalację elektryczną w kościele, otynkowano wnętrze kościoła.

 

ROK 2011

Sierpień 2011 r.
Ocieplono i otynkowano budynek plebanii.

22.10.2011 r.
Ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach dokonał wprowadzenia Relikwii Krwi bł. Jana Pawła II, które parafia otrzymała od ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Rok 2011
Otynkowano wnętrze kościoła.