Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

Sakramenty
24 kwietnia 2017
Nasz patron
24 kwietnia 2017

Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zamieszkanie, rok ślubu kościelnego),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka.

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i dniu skupienia dla narzeczonych,
 • zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

UWAGA: Jeśli chcemy cokolwiek z w/w spraw załatwić w innej parafii niż tej do której należymy, to czynimy to zawsze za zgodą własnego proboszcza.