22 kwietnia 2017

Ks. Piotr Ściegienny

Urodził się 31 stycznia 1801 roku we wsi Bilcza pod Kielcami jako najstarszy z czworga dzieci. Ukończył szkołę elementarną w pobliskiej wsi Brzeziny, a następnie wstąpił […]
1 kwietnia 2017

Ks. Dariusz Paweł Węgrzyn

Od najmłodszych lat był mocno związany z parafią. W 1996 roku po przyjęciu I-szej Komunii Świętej został ministrantem i bardzo aktywnie włączał się w życie naszej […]