Wizyta duszpasterska
22 kwietnia 2017
Ks. Piotr Ściegienny
22 kwietnia 2017

Pierwsza Komunia Święta

Ważne daty dla Rodziców dzieci komunijnych:

⁕Poświęcenie i rozdanie Różańców – 4 X 2020 r. godz. 10.00.

⁕Spotkanie formacyjne – 29 XI 2020 r. godz. 10.00 – ODWOŁANE!

⁕Poświęcenie  medalików – 8 XII 2020 r. godz. 18.00  –  ODWOŁANE!

⁕Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych – 2 II 2021 r. godz. 18.00.

⁕Poświęcenie Modlitewników – 7 III 2021 r. godz. 10.00.

⁕Początek Kwietnia – spotkanie organizacyjne.

⁕Pierwsza Komunia św. 15 maja 2021 r. (sobota) Kl. A i B – godz. 11.00;
Kl. C i D – godz. 13.00.