Ministranci
24 kwietnia 2017
Intencje Mszy Świętej
21 lipca 2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 29 marca 2020 r.

 • Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu, która zbliża nas coraz bardziej do przeżywania Męki i Śmierci Chrystusa.
 • Wraz z całym Kościołem modlimy się o ustanie pandemii koronowirusa oraz za wszystkich, których ona dotknęła. Zachęcamy wszystkich wiernych, aby w duchowej łączności z kapłanami każdego dnia o godz. 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
 • Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i sanitarnych w Mszy św. i innych obrzędach religijnych nie może uczestniczyć więcej niż 5 wiernych. Dlatego zapraszamy na Msze św. w niedzielę i dni powszednie tylko przedstawicieli tych rodzin, które zamówiły intencje mszalne. Prosimy, aby w tych dniach pozostać w domach i uczestniczyć we Mszach św. i nabożeństwach wielkopostnych za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 • W związku ze zmianą czasu na letni od jutra Msza św. codzienna odprawiana będzie w dni powszednie o godz.18.00.
 • Parafialne rekolekcje wielkopostne, które były planowane na ten tydzień zostają odwołane. Intencje mszalne, które były wcześniej przyjęte na rekolekcje zostaną odprawione. Prosimy wszystkich zainteresowanych o sprawdzenie na stronie internetowej naszej parafii bądź w gablocie godziny Mszy św., ponieważ mogła ona ulec zmianie!
 • W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiadać będziemy w tym tygodniu każdego dnia od godz. 18.30 do 19.00.
 • W tym tygodniu przypada: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
 • W I czwartek podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się za wszystkich kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 • W I piątek czcimy Najświętsze Serca Pana Jezusa. W tym dniu dodatkowo będziemy spowiadać od godz. 8.30 – 9.00 i od godz. 17.00 do 17.30.
 • W I sobotę czcimy Niepokalane Serce NMP. Wszystkich, którzy obchodzą pierwsze soboty miesiąca prosimy o odprawienie tego nabożeństwa w domu.
 • Za tydzień Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej, rozpoczynająca obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach św. poświęcimy palmy.
 • Można nabywać baranki wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest na cele miłosierdzia prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckie

 

Wszystkim Parafianom i Gościom w rozpoczynającym się tygodniu życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Kazimierza, naszego patrona na każdy dzień!

 

Biskup Kielecki Jan Piotrowski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w Diecezji Kieleckiej.

W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI