Ogłoszenia duszpasterskie – 16 lutego 2020 r.
21 lipca 2017

Intencje Mszy Świętej

6 NIEDZIELA Zwykła 16 lutego 2020 r.

 

8.00 – Za †† Katarzyną w r. śm. Jana Brzyśkiewicz, Zdzisława Lużyńskiego.

 

10.00 – Za † Agnieszkę Wieczorek – zam. koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej w Bilczy.

10.00 – Za † Bronisławę Dziewięcką.

 

11.30 – Za Parafian.

11.30 – Do Bożej Opatrzności, dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. wszelkie łaski
         dla Marceliny z okazji 18 r. urodzin.

 

16.00 – Za †† Mariannę Józefa Pasek, Zm. z rodz. Pasków.

 

PONIEDZIAŁEK 17 lutego 2020 r.

16.00 – Za † Weronikę Brzoza – od ucz. Pogrzebu.

 

16.30 – Za † Kazimierza Kubickiego w 3 r. śm.

 

17.00 – Za †† Juliannę Stefana Kowalskich, Józefa Dziubka.

WTOREK 18 lutego 2020 r.

16.30 – Za †† Stefana Genowefę Michała Ziernik.

 

17.00 – Za † Jerzego Adamiec w 1 r. śm.

ŚRODA 19 lutego 2020 r.

16.30 – Za † Waldemara Wójcika w 2 r. śm.

 

17.00 – Za † Tadeusza Janaszka – zam. wnuk Wojciech.

CZWARTEK 20 lutego 2020r.

16.30 – Za † Edwarda Chmura – zam. córka Elżbieta z rodziną.

 

17.00 – Za †† Jana Frąka, Janinę Stanisława Krzywickich.

PIĄTEK 21 lutego 2020 r.

16.30 – Za † Mieczysława Lużyńskiego w r. śm.

 

17.00 – Za † Tadeusza Janaszka – zam. rodzina Musiałów i Kowalczyków.

SOBOTA 22 lutego 2020 r. – Święto Katedry Św. Piotra Apostoła.

16.00 – Za †† Zygmunta Stefana Dzióbów w r. ich śm., Marię Stefana Sewrynów.

16.00 – Za †† Genowefę Bolesława Leszka Słowińskich.

 

17.00 – Za † Stefanię Barycką – zam. mieszkańcy ul. Jawornia.

17.00 – Za †† Stanisławę Henryka Mariana Stanisława Wichnera.

7 NIEDZIELA Zwykła 23 lutego 2020 r.

8.00 – Za †† Stanisławę Leona Andrzeja Adama Wiktorię Małgorzatę Kalinowskich.

 

10.00 – Za †† Stanisława Czarneckiego, Stanisławę Słoń.

 

11.30 – Za Parafian.

11.30 – Do Bożej Opatrzności, dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błog. wszelkie łaski
         dla Mikołaja w 7 r. urodzin.

 

16.00 – Za † Tadeusza Janaszka – zam. pracownicy ŚCO Kliniki Endokrynologii.