21 lipca 2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 27 listopada 2022 r.

Rozpoczynamy dziś nowy rok liturgiczny pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest czasem świętego i radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. […]