21 lipca 2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 26 marca 2023 r.

Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu, która zbliża nas coraz bardziej do przeżywania Męki i Śmierci Chrystusa. Podkreśla to znak zasłoniętych krzyży, które zostaną odsłonięte dopiero w […]