21 lipca 2017

Ogłoszenia duszpasterskie – 23 stycznia 2022 r.

Przeżywamy dziś trzecią niedzielę zwykłą – która zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach […]